Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie ponuky k zákazke na dodanie tovaru s názvom: „Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o." pre projekt s názvom: „Podpora inteligentných inovácii v spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o." v rámci výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21.

Stiahnite si podklady vo formáte MS Word
  1. Výzva na predloženie ponuky
  2. Príloha č. 1: Cenová ponuka
  3. Príloha č. 2: Súhlas so spracúvaním osobných údajov
  4. Príloha č. 3: Kúpna zmluva