Technológie

Spoločnosť VAPOS ORAVA, s.r.o. uskutočňuje spracovanie dreva prostredníctvom dlhoročne overených technológii, najmä však prostredníctvom gátrovej a uhlovej píly.

Vzhľadom na technologické vybavenie je spoločnosť VAPOS ORAVA, s.r.o. schopná vyprodukovať počas jednosmennej dennej prevádzky v závislosti od kvality guľatiny až 60 m3 reziva. V prípade urgencie objednávky je možné v rámci trojsmennej prevádzky zabezpečiť rezivo v rozsahu 180 m3/24 hod..

Gátrová píla

V prípade gátrovej píly sa jedná o drevársky stroj na výrobu reziva vo forme klasickej veľkej rámovej píly. Hlavným účelom gátrovej píly je výroba rozmerovo väčšieho reziva.

Uhlová píla

Uhlová píla je modernejšie drevospracujúce zariadenie na výrobu reziva. Je určená k presnejšiemu píleniu reziva menších rozmerov.

Sušička dreva

Na sušenie reziva používame profesionálnu sušičku dreva s okruhovou cirkuláciou vzduchu v sušičke zabezpečenou pomocou výkonných turbín.