Profil firmy

Spoločnosť VAPOS ORAVA, s.r.o. sídliaca v hornooravskej dedine Oravská Polhora dlhoročne pôsobí v oblasti drevospracujúceho priemyslu. Spoločnosť vyrába najmä stavebné rezivo, krovy na mieru, hranoly, fošne, dosky, laty a pod.. Vieme uspokojiť aj najnáročnejšie potreby zákazníka uskutočnené prostredníctvom individuálnej objednávky, kedy môže byť kladený dôraz na presnosť vyhotovenia, či rýchlosť dodania objednávky, prípadne jej nezvyklú nadrozmernosť.

Okrem dodávok samotného reziva je spoločnosť schopná v závislosti od požiadavky zákazníka zabezpečiť aj prípadné povrchové úpravy reziva, a to či už estetické alebo úžitkové (e.g.: náter proti škodcom).

Spoločnosť VAPOS ORAVA, s.r.o. zákazníkom ponúka aj možnosť vysušenia reziva na potrebnú vlhkosť pred dodaním objednávky. Sušenie prebieha v zariadení spoločnosti VAPOS ORAVA, s.r.o..

Samozrejmosťou v rámci komplexného poskytovania služieb v drevospracujúcom priemysle je zabezpečenie dopravy reziva priamo na miesto dodania zákazníkovi.

Bezkonkurenčné ceny spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom priameho nákupu dreva z ťažobných miest hornej Oravy, preto sa zákazník nemusí obávať zbytočného navýšenia cien priekupníctvom s drevom. Naše rezivo putuje po jeho spracovaní z lesa priamo k zákazníkovi.

Naviac, spoločnosť VAPOS ORAVA, s.r.o. pôsobí aj v oblasti stavebníctva a výstavby, preto poznáme vlastnosti žiaduce pre stavebné rezivo a máme skúsenosti priamo zo staveniska.

Ak teda potrebujete rezivo akéhokoľvek druhu, spoločnosť VAPOS ORAVA, s.r.o. je pre Vás najlepšia voľba, pretože Vám poskytne: